top of page

Сатянанда йога

LOG_satyananda_yoga_150.png

SATYANANDA YOGA®

is a registered trademark of IYFM used with permission

Сатянанда Йога е система, разработена от Свами Сатянанда Сарасвати, която включва древни традиционни практики, адаптирани за съвременния начин на живот: асани - физически пози, които балансират тялото и ума; пранаяма - дихателни практики, които въздействат на енергийното тяло, и медитация за успокояване и разбиране на ума.

Сатянанда Йога използва практиките на Джнана Йога (пътят на познанието), Бхакти Йога (пътят на сърцето и чувствата), Карма Йога (пътят на служенето) и други видове йога, които помагат на практикуващия да осъзнае различни аспекти от живота си по

начин, благоприятен за духовното му развитие.

Тя има широк поглед към света и насърчава всички хора, независимо от идентичност и религия, да развиват балансиран йогийски начин на живот.

Сатянанда Йога обхваща не само тялото, но и всички аспекти на личността - физически, умствен, емоционален и психически. Осъзнаването е в основата на тази система и практикуващите се насърчават да обърнат внимание на всички аспекти чрез йога. Промяната е процес, който се случва естествено вследствие на редовна практика с пълно осъзнаване, а не чрез насилване на ума и тялото отвъд допустимите граници.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на Bihar School of Yoga, Индия - www.biharyoga.net

sample (5)-42.jpg

Шри Свами Сатянанда Сарасвати е визионер, чиято мисия е била да създаде интегрирана система за йога, която включва практическа философия и холистичен начин на живот.

Шри Свамиджи е разкрил пред света древни йогийски учения от свещените писания и Санатан традицията. Той ги е формулирал на достъпен език, който обединява както традиционни, така и научни разбирания от нашето съвремие.

Йога садханите, разработени от Шри Свами Сатянанда Сарасвати и Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga),  имат за цел да интегрират всички нива на човешкия живот и опит. Те са преподавани по целия свят в продължение на 50 години (от 1963 г. до 2013 г.) и са известни като Сатянанда йога®. Този период на разпространение се приема като Първа глава на Бихарската школа по йога и приключва през 2013 г.

От 2013 г. насам фокусът е насочен към по-дълбоко вникване в йога чрез лична опитност и познание (yoga vidya), което се преподава чрез различните програми на Yoga Chakra в обучението на Бихарската школа по йога, чиято визия е да направи достъпни и да разпространи духовните и йогийски учения на Свами Шивананда; да помогне на всички търсещи да разгърнат творческия потенциал на ума, сърцето и ръцете си и също - да достигнат до Сатям (истина), Шивам (съвършенство) и Сундарам (красота) в живота си.
 

Бихарската школа по йога

images.jpg

Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga) , Бихар Йога Бхарати, Фондацията за изследване на йога и Тръстът за йога публикации черпят вдъхновение от Ади Шанкарачаря, кодификаторът на традицията Дашнами Саняса, и от духовните учители Шри Свами Шивананда Сарасвати, Шри Свами Сатянанда Сарасвати,  Свами Ниранджананда Сарасвати и Свами Сатясангананда Сарасвати.

Ади Шанкарачаря

Ади Шанкарачаря е роден през VIII в. сл. Хр. Той е признат за безспорния духовен водач на Индия, изразител на Адвайта Веданта, Тантра и Йога и просветен коментатор на много древни писания.

Ади Шанкарачаря създава традицията на Дашнами Саняса Парампара, за да интегрира различните разпръснати групи саняси, обединявайки ги под знамето на Санатана Дхарма.

Дашнами санясите все още продължават да предават вечното му послание за синтез на всички вярвания, чиято кулминация е Адвайта - монистичната визия за духовната реалност, в която всички неща в крайна сметка са едно. Йога е разработена и разпространявана от саняси, риши и мъдреци през вековете, за да отговори на нуждите и на духовно търсещите, и на живеещите в обществото.

Йога традицията

Satyananda-Yoga-Munger (1).jpg

Днес йога е световно призната система, но какво се знае за целта, задачата, принципите и фокуса на йога в класическия и традиционен смисъл?

От самото начало фокусът на йогийската традиция е върху преодоляване на страданието и дисбаланса в живота, за да се утвърди преживяването на мир, творчество и хармония. Това се наблюдава в йогийската традиция и учения през вековете.

Йога може да бъде разделена на три отделни периода: ранен период - времето на Шива; среден период - времето на Патанджали и други; и настоящият период на възраждане на йога през последните сто години. Адигуру или първият учител и разпространител на йога е Шива. Разясняваната от него Пашупати йога е фокусирана върху начините за преодоляване или трансцендиране на трите вида страдания в живота - адхиатмика, адхибаутика и адхидайвика. След Шива ранни разпространители на различни форми на йога са били Дататрея, Вашишта, Вишвамитра, Матсиендранат и Горакхнат.

Средният период е периодът на мъдреците Патанджали, Геранда, Сватмарама и други, които са отправна точка за днешните йога практики. Първоначалните видове йога от ранния период са прекласифицирани и преименувани на Раджа йога, Карма йога, Бхакти йога, Джнана йога, Хатха йога, Крия йога и Кундалини йога от тази втора група учители. Тези риши и мъдреци са написали и класическите текстове и книги, които се споменават днес. Патанджали написва своите "Йога сутри" - текст за раджа йога и управление на ума; Сватмарама разработва и разпространява практиките на хатха йога за балансиране на лунните и слънчевите сили с цел насърчаване на здравето и благополучието в текста "Хатха йога прадипика"; Нарада и Шандилия разработват практиките и принципите на бхакти йога за управление на емоциите. В "Йога Чудамани Упанишад" е описан йогийският процес, свързан с кундалини и чакрите. В Хамса Упанишад се говори за практиките аджапа и дхарана, както и за ползите от медитацията. Общо двадесет и две йога упанишади са написани през този период от двадесет и двама различни автори, мислители и ясновидци. Те смесват ведическата и упанишадската философия и структурите на тантра с йогийската система и философия.

Късният период е настоящата епоха, започваща от XIX в., когато йога отново се появява. Един от първите, които интегрират традицията и говорят за нея на разбираем за обществото език, е Свами Вивекананда. Друга възникнала традиция се свързва с един отдалечен хималайски йогин, наречен Бабаджи, сред чиито последователи са Шри Юктешвар, Лахири Махасая и Парамахамса Йогананда. Сред техните съвременници са Рамана Махарши и Анандамаи Ма, които следват пътя съответно на джнана йога и бхакти йога. Около 20-те и 30-те години на ХХ в. в Майсор, Южна Индия, се развива традицията на Хатха йога, възродена от Кришнамачария и продължена от Десикачар и Айенгар.

По същото време, в края на 20-те години на ХХ век, Свами Шивананда отива в Ришикеш, където започва да изследва други форми на класическата йога и да разработва йога система, която има за цел да интегрира способностите на главата, сърцето и ръцете и да пробуди вътрешната същност на човека. С течение на времето той създава Обществото за Божествен живот (Divine Life Society), което преподава интегрална йога, а през 50-те и 60-те години на ХХ век обучените от него хора започват да пътуват извън страната, по света, за да разпространяват йога. Учениците му основават йога центрове и школи от Шри Ланка до Канада, Германия, Нова Зеландия, Австралия, Мавриций, Южна Африка и Съединените щати. Сред тях е и Свами Сатянанда, чийто мандат е да разпространява йога "от врата до врата и от бряг до бряг". През 1963 г., след като пътува в продължение на девет години, за да оцени нуждите на обществото, той основава Бихарската школа по йога и започва да преподава йога като система за откриване на творческата същност и повишаване на красотата и хармонията в живота.

Йога на познанието (Yoga Vidya)

images.jpg

Шри Свами Сатянанда Сарасвати получава от своя гуру мандат да разпространи йога "от врата до врата и от бряг до бряг". Преди да започне да преподава йога, той пътува в продължение на девет години, за да оцени нуждите на обществото и да вземе решение за най-добрия начин за разпространение на учението за йога. През 1963 г. създава Бихарската школа по йога (BSY).

От 1964 г. до 1973 г. Свами Сатянанда Сарасвати обучава първо поколение йога учители, като покрива всички аспекти на класическата йога. От 1973 г. практиките на йога са адаптирани към нуждите на съвременните хора. Йога се възприема като начин за подобряване на качеството на тялото, ума, емоциите и за изучаване на медитация за вътрешни, духовни преживявания.

Свами Сатянанда Сарасвати разработва систематичен подход към йога, като категоризира физическите практики "асани", описвайки ги със съответните им ползи и противопоказания. Той създава серията асани "паванмуктасана” като подготвителна практика за всички основни асани.

Свами Сатянанда категоризира цялата гама от пранаяма или дихателни техники - динамични, успокояващи и балансиращи - като научно описва подробно метода и техниката на всяка пранаяма при последователните етапи. Той възражда класическата техника на Раджа йога, която се нарича "пратяхара в антармауна", за да се справи с дейностите на съзнателния ум. Други популярни медитативни практики, които той преподава, включват практиката за повтаряне на мантра т.нар. "аджапа-джапа" и практиката за концентрация - тратака. Той също така разработва “Йога Нидра” от древната тантрическа система Нияса като систематичен метод за предизвикване на пълна физическа, умствена и емоционална релаксация, по време на която съзнанието функционира на по-дълбоко ниво на осъзнаване.

С течение на времето хората възприемат тази система на йога и тя става международно известна и призната като Сатянанда йога. Древната наука и начин на живот на йога, открити и разработени от риши и мъдреци преди хилядолетия, днес се приемат от милиони хора по света, които искат да постигнат здраве, хармония и да изследват вътрешния си потенциал. Свами Сатянанда възвестява това глобално приемане на йогийската наука през 1963 г., когато обявява: "Йога ще се превърне в могъща световна култура и ще промени хода на световните събития."

През последните петдесет години на съвременния йогийски ренесанс Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga) разпространява йога като систематична и практична наука, създавайки солидна основа за поддържане на класическите, автентични и традиционни аспекти на йога. През 2013 г., по време на Златния Юбилей на Bihar School of Yoga, беше обявено, че първият етап, който се фокусира върху разпространението на съответните аспекти на йога, е завършен.

От 2013 г. нататък се изследват нови измерения и по-задълбочено разбиране на класическата Йога Видия (Yoga Vidya). За да се проникне в следващата фаза на йогийското разбиране, е необходимо да се преминат различните измерения на традиционната практика и да се достигне до все по-фини области на преживяване. Безпрецедентен поглед върху практиките, принципите и обучението в класическата йога видия беше представен на симпозиума за учители в Мунгир през октомври 2018 г.

Шри Свами Шивананда Сарасвати

sivananda_gangeswm334.jpg

Шри Свами Шивананда Сарасвати е роден в Патамадай, (Тамил Наду) през 1887 г. След като служи като лекар в Малая, той се отказва от практиката си, за да отговори на духовния призив, който го отвежда в Хималаите. Установява се в свещената долина Ришикеш и през 1924 г. получава посвещение в традицията на Дашнами Саняса от Свами Вишвананда Сарасвати.

През следващите години написва стотици книги и статии за йога и духовност, за да въведе и развие йогийските ценности в съзнанието на широката общественост. Стремежът му е духовните и йогийски учения да станат достояние на всички независимо от тяхната възраст, социално или икономическо състояние, и да им носят здраве, спокойствие на ума или духовно извисяване.

Учението на Шри Свами Шивананда Сарасвати вдъхновява хората по целия свят да практикуват йога и да водят духовен живот. Той основава Обществото за Божествен живот (Divine Life Society) в Ришикеш през 1936 г., Аюрведичната аптека "Шивананда" през 1945 г., Горската Aкадемия Йога Веданта (Yoga Vedanta Forest Academy) през 1948 г., Очната болница "Шивананда" през 1957 г. и навлиза в Маха Самадхи на 14 юли 1963 г.

Въпреки, че никога не напуска Индия, днес Шри Свами Шивананда  е известен  по целия свят със своята духовна мъдрост и яснота.

Шри Свами Сатянанда Сарасвати

master2.jpg

Шри Свами Сатянанда Сарасвати е роден през 1923 г. в Алмора (Утаранчал) в семейство на фермери. Предците му са били воини и много от неговите роднини, включително баща му, са служили в армията и полицията. Още от ранна възраст обаче става ясно, че Шри Свамиджи има друга съдба, тъй като на шестгодишна възраст започва да има духовни преживявания. По време на ранното му детство много светци го благославят, включително Анандамаи Ма, и му предсказват, че ще има много развито съзнание.

През 1943 г., на 20-годишна възраст, той се отказва от дома си и тръгва да търси гуру. Това търсене в крайна сметка го отвежда при Шри Свами Шивананда Сарасвати в Ришикеш, който на 12 септември 1947 г. го посвещава в Парамахамса саняса на Дашнами ордена и му дава името Свами Сатянанда Сарасвати.

През тези ранни години в Ришикеш Шри Свами Сатянанда Сарасвати се потапя в гуру сева. По онова време ашрамът е все още в начален стадий на развитие и липсват основни удобства като сгради и тоалетни. Джунглите, заобикалящи малкия ашрам, са пълни със змии, скорпиони, комари, маймуни и дори тигри. Работата в ашрама е изключително тежка и се налага Шри Свамиджи да работи дълги часове в различните отдели на зараждащия се ашрам.

За онова славно време, когато живее в ашрама на своя гуру, Шри Свамиджи казва, че това е период на пълно единение и отдаване на гуру татва.  Чрез своята нишкама сева (служба) той достига до просветено разбиране за тайните на духовния живот и става авторитет в областта на Йога, Тантра, Веданта, Самкхия и Кундалини йога.

Шри Свами Шивананда казва за Свами Сатянанда: "Малцина биха проявили такава интензивна вайрагия на такава ранна възраст. Свами Сатянанда е изпълнен с елемента "начикета".

Знанието на Шри Свами Сатянанда Сарасвати се разгръща отвътре чрез неуморната му служба, както и чрез неизменната му вяра и любов към Шри Свами Шивананда Сарасвати, който му казва: "Работи усилено и ще се пречистиш. Не е нужно да търсиш светлината; тя ще се разгърне отвътре в теб."  През 1956 г. Шри Свами Шивананда Сарасвати му предава знанието за крия йога и му дава задача да "разпространява йога от врата на врата и от бряг на бряг".

Шри Свами Сатянанда Сарасвати тръгва като странстващ саняс и пътува много - пеша, с кола, влак, а понякога дори на камила и на слон из Индия, Афганистан, Бирма, Непал, Тибет, Цейлон и целия азиатски субконтинент. По време на пътешествията си, след като  среща хора от всички слоеве на обществото,  той започва да  формулира своите идеи за това как да разпространява йога науката.

От 1963 до 1982 г. Шри Свамиджи пренася йога до всяко кътче на света, до хора от всяка каста, вероизповедание, религия и националност. Той вдъхновява милиони търсещи в различни страни. Спокойно може да се каже, че Шри Свамиджи е издигнал знамето на йога във всяко кътче на света. Никъде не се е сблъсквал с опозиция, съпротива или критика. Неговият път е уникален. Добре запознат с всички религии и свещени писания, той обединява тяхната мъдрост с такъв естествен талант, че хората от всички вероизповедания са привлечени от него.

Шри Свамиджи е пионер на йога, тъй като представя техниките пратяхара, дхарана, дхяна, асана, пранаяма, мудра и бандха по толкова достъпен и методичен начин, че за всеки става възможно да постигне пълноценно физическо, умствено, емоционално и духовно развитие. Шри Свамиджи разкрива знанията на Тантра, възвишените истини на Веданта, Упанишадите и Пураните, будизма, джайнизма, сикхизма, зороастризма, исляма и християнството, като не пропуска  и съвременния научен анализ на материята и сътворението. От древните писания той тълкува, обяснява и разкрива непознати до момента практики.

Той е автор на много книги по йога, които са приети като учебници в училища и университети по целия свят. Тези книги са преведени на италиански, немски, испански, руски, сръбски, китайски, френски, гръцки, ирански и на повечето други известни езици в света.

До 1983 г. неуморните усилия на Шри Свами Сатянанда да разпространи посланието на йога докосват хора по целия свят. Бихарската школа по йога (Bihar School of Yoga) се утвърждава и е призната навсякъде по света като авторитетен и автентичен център за изучаване на йога и духовни науки.

В разцвета на своите достижения Шри Свами Сатянанда посочва  Свами Ниранджанананда за свой наследник и му дава задачата да продължи неговата мисия, след което постепенно  се оттегля от всички дейности и през 1988 г. напуска Мунгир, за да започне нов етап от живота си.

Шри Свами Сатянанда пристига в Рикхия на 23 септември 1989 г. по обяд, в деня на пролетното равноденствие, когато природата е в пълно равновесие. Скоро след това той запалва дхуни (огън) и го нарича Махакал Чита Дхуни (Mahakal Chita Dhuni). Започва интензивна духовна практика, навлизайки в начина на живот на Парамахамса санясин. През 1991 г. Шри Свами Сатянанда Сарасвати получава божествен мандат: "Грижи се за съседите си така, както аз се грижех за теб". В стремежа си да постигне баланс между личния аспект за духовно освобождение и социалния аспект на помощ за другите, той е воден от ново вдъхновение: да служи за подобряване условията на живот на местните хора в хилядите села около Рикхиадхам, Индия.

През 1994 г. в даршан, продължил един месец, Шри Свамиджи предава на света посланието на Бхакти йога. Той казва, че целта на човешкия живот, е да осъзнае Бог чрез любов и да служи на Бог, като помага на човечеството. Той пророкува, че докато Хатха йога и Раджа йога са били панацеята на XX век, предаността към Бог и Бхакти йога ще бъдат панацеята на XXI век.

През 2007 г. Шри Свамиджи обявява създаването на Рикхияпийт (Rikhiapeeth) като ашрам, в който да се практикуват и живеят трите основни учения на Шри Свами Шивананда - да служиш, да обичаш и да даваш (Serve, Love, Give).  През декември 2009 г. Шри Свамиджи взима участие и дава вдъхновяващи даршани по време на Сат Чанди Маха Ягия и Йога Пурнима, и веднага след това - в полунощ на 5 декември 2007, той съзнателно навлиза в Махасамадхи и се слива с космическото Шива съзнание.

Свами Ниранджананда Сарасвати

Mar-2014-Yoga-7.jpg

Свами Ниранджанананда Сарасвати е роден в Раджнандгаон (Чатисгарх) през 1960 г. Още от раждането си той е напътстван от своя гуру Свами Сатянанда Сарасвати, а на четиригодишна възраст отива да живее с него в Бихарската школа по йога в Мунгир, където получава обучение по йогийски и духовни науки чрез йога нидра.

През 1971 г. е посветен в Дашнами саняса и в продължение на единадесет години живее в чужбина, където придобива разбиране за различни култури и помага за разпространението на йога в Европа, Австралия, Северна и Южна Америка.

По повелята на своя Гуру той се завръща в Индия през 1983 г., за да ръководи дейностите на Бихарската школа по йога, Шивананда Матх и Фондацията за изследване на йога в Ганга Даршан, Мунгир. През 1990 г. е посветен в Парамахамса саняса, а през 1993 г. е ръкоположен като духовен наследник на Свами Сатянанда Сарасвати. През 1994 г. създава първия университет по йога Бихар Йога Бхарати (Bihar Yoga Bharati), а през 2000 г. -  Йога Пъбликейшънс Тръст (Yoga Publications Trust). През 1995 г. създава и движение за детска йога - Бал Йога Митра Мандал (Bal Yoga Mitra Mandal). В този период той също така пътува неуморно по всички краища на света, за да напътства духовно търсещите.

През 2008 г. Свами Ниранджананда се отказва от председателството на Бихарската школа по йога и всички институционални отговорности преминават към новата генерация  отдадени на безкористна служба йога последователи. Малко преди да навлезе в Махасамадхи през

2009 г., Шри Свами Сатянанда дава на Свами Ниранджанананда мисията да развива саняския начин на живот и да възроди и осветли класическата Йога Видия.

Автор на много класически книги за йога, тантра и Упанишадите, Свами Ниранджан е магнетичен източник на мъдрост по всички аспекти на йогийската философия, практика и начин на живот. Той умело съчетава традицията с модерността, докато продължава да подхранва и разгръща мисията на своя гуру от седалището си в Мунгир.

През 2017 г. президентът на Република Индия му присъжда третата най-висока гражданска награда на Индия - Padma Bhushan - за заслуги в областта на йога.

Повече информация може да намерите на официалния сайт на

Bihar School of Yoga, Индия - www.biharyoga.net

bottom of page