top of page
Untitled-1.png

Гуру Пурнима 2023

Йога Център "Сита-Рам" посвещава този албум от
киртани на 100-годишнината на Свами Сатянанда Сарасвати
по повод честването на Гуру Пурнима 2023.

Пеенето на божественото име заразява с безкрайна сила, емоция и любов и отразява чувството на бхакти, радост и екстаз на аспиранта към Гуру и Бог.

С преклонение към нашите Гуру - Свами Шивананда,
Свами Сатянанда и Свами Ниранджанананда, изразяваме нашата благодарност и дълбока преданост.

Със санкалпа за здраве, щастие и хармония.

1. Gauri Ganesha
2. Om Gurudeva
3. Shiva Shambo
4. Kabhi Durga
5. Hare Murare Rama Rama
6. Hei Govinda Gopala
7. Satyam Narayana Govinda Madhava
8. Om Mangalam
9. Nataraja Nataraja
Maha Mantra
11. Hei Ishwara
bottom of page