Фондация "Йога за всички"

Фондация "Йога за всички" има за цел да разпространява науката "йога", да запознава хората с философията на Йога, с произхода на науката и нейното развитие, да помогне на българите чрез науката Йога да осъзнават причините за проблемите стоящи пред личността и тяхното преодоляване.

Дейности на Фондацията:

  • Организиране на курсове и лекции, на които се популаризира теорията и философията на науката Йога
  • Организиране на на международни срещи, семинари и симпозиуми на тема Йога
  • Развитие на партньорски отношения със сродни организации в България и по света